MEASURES OF CRIMINAL JUSTICE RESPONSE TO PROHIBITIONS IN THE FIELD OF TRAFFIC SAFETY AND VEHICLE OPERATION: SOME ASPECTS OF REGULATORY CERTAINTY AND PRACTICE OF USE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32353/ACFS.2.2020.05

Keywords:

traffic safety and vehicle operation, measures of criminal justice response, punishment, special confiscation, exemption from criminal responsibility and serving a sentence

Abstract

The article is devoted to the research of measures of criminal justice response to prohibitions in the field of traffic safety and vehicle operation. It is noted that the primary role in state response to violation of criminal justice prohibitions in the field of traffic safety and vehicle operation is given to punishment, but no less important role is paid to other alternative to prohibition measures of criminal justice nature based on the concussion (special confiscation) or the encouragement (exemption from criminal responsibility or serving a sentence). It is concluded that the normative regulations of threats of application of certain punitive measures of criminal justice nature in sanctions of the articles of this section of the Special part in which the legislator defines the threat of application of various types of punishment for committing the crimes stipulated in crimes’ dispositions, needs specification from the point of view of the system interconnection, along with the provisions of the General Part of the Criminal Code of Ukraine, whereas the practice of application of special confiscation its further distribution and development, considering the proposed recommendations of its delimitation with the so called criminal procedural confiscation as means of criminal procedural concussion. In particular, it is noted that such clarification may be implemented either by enforcing additional penalties specified in the sanctions of Part 1, 2, 3 of Article 286, part 1 of Article 287 of the Criminal Code of Ukraine, to the common list of types of punishments, with their separate meaningful definition in the corresponding articles of the section X of the General part of the Criminal Code of Ukraine, or by covering normative definition in sanctions of the specified articles of section XI of the Special part of threats of application of such additional types of punishments according to the existing parts of the Criminal Code of Ukraine. In this regard the sanctions of Article 286 and 287 of the Criminal Code of Ukraine propose to make appropriate changes. As for the practice of applying special confiscation for committing crimes in the field of traffic safety and vehicle operation, it is recommended that the question of its implementation should be based on the fact that the subject of special confiscation may be defined in paragraph 1 of Part 1 of Art. 96-2 of the Criminal Code - items 6, 6-1 part 9 of Art. 100 of the Criminal Procedure Code, paragraph 2, part 1 of Art. 96-2 of the Criminal Code - item 2 part 9 of Art. 100 of the CPC, paragraph 3, part 1 of Art. 96-2 of the Criminal Code - item 5 part 9 of Art. 100 of the CPC, paragraph 4, part 1 of Art. 96-2 of the Criminal Code - item 1 part 9 of Art. 100 of the CPC items of the material world that possess a certain property value, and are usually considered as physical evidence in criminal proceedings initiated on the fact of committing certain crimes in the field of traffic safety and vehicle operation.

References

Khavronyuk, M.I. (2004) Dovidnyk z Osoblyvoyi chastyny Kryminalnoho kodeksu Ukrayiny. Kyyiv : Istyna. S. 214–215 [in Ukrainian].

Kovalchuk, S.O. (2015) Zabezpechennya nedotorkanosti prava vlasnosti pid chas zastosuvannya spetsialnoyi konfiskatsiyi yak sposobu vyrishennya doli rechovykh dokaziv. Pravo i suspilstvo. № 6-2 [in Ukrainian].

Kryminalne pravo Ukrayiny. Zahalna chastyna: navch. posib. / Yashchenko, A.M. & Kharchenko, V.B. & Zhytnyy, O.O. / za zah. red. O. M. Lytvynova. Kharkiv: Pravo, 2019 [in Ukrainian].

Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny. Naukovo-praktychnyy komentar / Za zah. red. prof. Honcharenka, V.H. & Nora, V.T. & Shumyla, M. YE. Kyiv : Yustinian, 2012 [in Ukrainian].

Miroshnychenko, YU. Kozhna rich mozhe buty vyznana rechovym dokazom, ale ne kozhen rechovyy dokaz ye richchyu / Protsesualni dzherela // Zakon i biznes. URL: https://zib.com.ua/ua/15358-kozhna_rich_mozhe_buti_viznana_rechovim_dokazom_ale_ne_kozhe.html (data zvernennya 01.09.2020) [in Ukrainian].

Ohlyad sudovoyi praktyky Kasatsiynoho kryminalnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu shchodo pryznachennya pokarannya // Analiz sudovoyi praktyky / Verkhovnyy Sud. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/ogljad_kks_vs.pdf (data zvernennya: 01.09.2020) [in Ukrainian].

Postanova kolehiyi suddiv Pershoyi sudovoyi palaty Kasatsiynoho kryminalnoho sudu vid 20.02.2018 po spravi № 154/2423/16 // Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen : ofits. sayt. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72378219 (data zvernennya: 01.09.2020) [in Ukrainian].

Postanova Kyyivskoho apelyatsiynoho sudu vid 18.12.2019 po spravi № 758/3773/17 // Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen: ofits. sayt. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86434856 (data zvernennya: 01.09.2020) [in Ukrainian].

Slutska, T. I. Pro okremi pytannya zastosuvannya spetsialnoyi konfiskatsiyi u kryminalnomu provadzhenni // Protokol. Yurydychnyy internet-resurs. URL: https://protocol.ua/ru/pro_okremi_pitannya_zastosuvannya_spetsialnoi_konfiskatsii_u_kriminalnomu_provadgenni/ (data zvernennya: 01.09.2020) [in Ukrainian].

Vyrok Hlukhivskoho miskrayonnoho sudu Sumskoyi oblasti vid 24.09.2019 po spravi № 576/1269/19 // Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen : ofits. sayt. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84475954 (data zvernennya: 01.09.2020) [in Ukrainian].

Vyrok Lubenskoho miskrayonnoho sudu Poltavskoyi oblasti vid 17.10.2019 r. po spravi № 538/163/19 // Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen: ofits. sayt. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84991371 (data zvernennya: 01.09.2020) [in Ukrainian].

Vyrok Novopskovskoho rayonnoho sudu Luhanskoyi oblasti vid 16.01.2020 r. po spravi № 420/1296/19 // Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen: ofits. sayt. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86980919 (data zvernennya: 01.09.2020) [in Ukrainian].

Vyrok Novopskovskoho rayonnoho sudu Luhanskoyi oblasti vid 20.12.2019 r. po spravi № 942/2022/19 // Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen: ofits. sayt. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86481306 (data zvernennya: 01.09.2020) [in Ukrainian].

Vyrok Ternivskoho miskoho sudu Dnipropetrovskoyi oblasti vid 01.11.2019 r. po spravi № 194/1037/19 // Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen: ofits. sayt. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85345829 (data zvernennya: 01.09.2020) [in Ukrainian].

Vyrok Yarmolynetskoho rayonnoho sudu Khmelnytskoyi oblasti vid 20.06.2019 r. po spravi № 689/859/19 // Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen : ofits. sayt. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82548682 (data zvernennya: 01.09.2020) [in Ukrainian].

Yashchenko, A. M. (2013) Spetsialna konfiskatsiya: deyaki aspekty zastosuvannya. Chasopys Kyyivskoho universytetu prava. № 4. S. 293–294 [in Ukrainian].

Yermak, O.V. & Kuts, V. M. (2018) Konfiskatsiya yak zasib kryminalno-pravovoho reahuvannya : monohrafiya. Chernihiv : Vydavets Lozovyy V. M. S. 145–146 [in Ukrainian].

Zadoya, K.P. (2013) Vyrishennya pytannya pro dolyu rechovykh dokaziv ta dokumentiv za Kryminalnym protsesualnym kodeksom Ukrayiny 2012 roku yak pravovyy zakhid, vidminnyy vid spetsialnoyi konfiskatsiyi. Pravo i hromadyanske suspilstvo. № 4 [in Ukrainian].

Zvit pro osib, prytyahnutykh do kryminalnoyi vidpovidalnosti ta vydy kryminalnoho pokarannya za 2019 rik: forma 6 // Sudova statystyka / Sudova vlada Ukrayiny. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2019 (data zvernennya: 01.09.2020) [in Ukrainian].

Published

2020-09-01

How to Cite

Iashchenko, A. . (2020). MEASURES OF CRIMINAL JUSTICE RESPONSE TO PROHIBITIONS IN THE FIELD OF TRAFFIC SAFETY AND VEHICLE OPERATION: SOME ASPECTS OF REGULATORY CERTAINTY AND PRACTICE OF USE. Archives of Criminology and Forensic Sciences, 2, 59-68. https://doi.org/10.32353/ACFS.2.2020.05